SRC 2 Belgesi

SRC 2 -Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Belgesi

SRC2, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu belgedir.

Kimler SRC2 Belgesi Almalıdır ?

  1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve
  2. Otobüs, minibüs gibi ticari araçları kullanan sürücüler almalıdır.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 36.Maddesine Göre  Şoförlerde Aranacak Şartlar Nelerdir ?

Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

  1. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

  2. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
  3. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
  4. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
  5. Büyük otobüs kullananlarının 66 yaşından gün almamış olmaları,
  6. Şoförlük mesleğine uygunluk bakımından bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
  7. Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
  8. Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.