SRC 5- ADR Eğitimi

Ticari araç sürücüleri için SRC zorunlu belgedir. SRC 5 – ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir. (Çözüm Ortağımız Malatya Akademi  tarafından verilmektedir.)

SRC 5 – ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi

SRC 5 – ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu belgedir.

Kimler SRC 5 ADR Belgesi Almalıdır ?

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC 5 Belgesi ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların sürücüleri ve
 • Tehlikeli madde taşımacılığı sahasında sürücü olmak isteyenler katılmalıdır.

SRC 5 – ADR Belgesi Nasıl Alınır?

SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken belgedir.

 • SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.
 • SRC 5 Belgesi için verilecek eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
 • Sınav geçme notu 60’tır.

SRC 5 – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

SRC 5 – ADR Temel Eğitimi aşağıdaki hususları içerir:

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
 • Başlıca tehlike türleri
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
 • Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)